Garden Birds

Taken with Nikon D800 + Nikon AF-S 500/F4 ED I + Nikon TC14 EII         Regards, Hendrik

Leave a Reply